Araç Parkı


ARAÇ PARKI 

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre OSB yolları üzerinde araçların park etmeleri yasaklanmış, park edecek araçlar için üye işyerleri parseli içerisinde park alanı oluşturulması veya OSB içerisinde araç park yerlerinin oluşturulması hükme bağlanmıştır. Buna göre, Bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimizin kendi parselleri içerisindeki yerlerine ilave olarak OSB’miz sınırlarında 3. Cadde ve TOSB Arıtma Tesisinin yan tarafında bir tanesi,75 adet küçük araç, Mini veya Midibus, kapasiteli, hemen yan tarafında da tahmini 81 Adet büyük araç kapasiteli ( TIR,Kamyon, Kamyonet ) 24 saat hizmete açık diğer bir Araç Otoparkı bulunmakta olup bu alanların işletmesi 30.06.2016 tarihinde işletme koşulları OSB mizin Yetkili Yönetim Organlarınca belirlenen bir sözleşme kapsamında kiralamaya verilmiştir. Ayrıca otopark alanı içerisinde 60 ton luk Kantar ve otoparktan yararlanan araç sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir de sosyal ünite üyelerimize hizmet vermektedir.

Bölge Müdürlüğü olarak OSB’ miz içerisinde kullanıma açık otoparklar dışında yollara park eden üye işyerleri personelini taşıyan servis araçlar dışındaki  araçlar takip edilerek 20 dakikadan sonra hazırlanan bir tutanakla kayıt altına alınmakta ve OSB mizin Yetkili Yönetim Organlarınca belirlenen hizmet bedeli karşılığında yol işgaliye ücreti alınmaktadır. Eğer araç terk edilmiş ise araç kilitlenmekte ve ayrıca tekrar ücretlendirilmektedir.


Hizmetler