Duyurular


CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCININ DÜŞÜRÜLMESİ KONULU TEBLİĞ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişiklilere esas Harçlar Kanunu Genel Tebliği (59 nolu tebliğ) 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre;

1.) Yapı kullanma izni alma aşamasında ödenmesi gereken ve daha önce kapalı alan üzerinden emlak bina vergi değerinin binde 15’i oranında verilen beyannameye göre hesaplanarak ödenen Cins Değişikliği Harcı, her bir bağımsız bölüm ve sair tesisler için 100 TL maktu harca dönüştürülmüştür.

2.) 100 TL’lik harcın yatırılması esnasında beyanname verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

3.) Daha önce gayrımenkulün, harç ödeme tarihinden itibaren 3 ay içinde yapı kullanma izni alınarak tapuya işlenmemesi halinde ödenmesi gereken “harç bedelinin % 50’si kadar” ceza kaldırılmıştır.

4.) Daha önce inşa edilmesine rağmen 28.02.2009 tarihine kadar beyanname verilerek cins değişikliği harcı tahakkuk ettirilmemiş gayrımenkuller için de 100 TL’lik maktu harcın ödenecek olup, vergi cezası ve gecikme faizi alınmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 


KATEGORİLER