Elektrik


ELEKTRİK BİRİMİ

OSB’miz ülke elektrik sistemine hem TEPEÖREN TM – TOSB, hem de GOSB TM – TOSB yeraltı hatlarından  irtibatlanmıştır. OSB’miz her iki merkezden de çift devre hat ile beslenmektedir. 

OSB’miz 29.11.2007 tarih ve ED-OSB/1391-5/1008 no ile EPDK\’dan OSB Dağıtım Lisansını almıştır.
Orta Gerilim Elektrik Enerjisi Şebekesi; 2000 yılının Nisan ayında ihale edilmiş olup, 6 ay gibi kısa bir sürede, aynı yılın Ekim ayında tamamlanarak enerji kullanımına başlanmıştır. Orta Gerilim Dağıtım Sistemimiz bir adet Ana Dağıtım Merkezi, on iki adet Dağıtım Merkezi ve yedi adet Trafo Merkezinden meydana gelmiştir. Orta gerilim dağıtım şebekemizde yaklaşık 52 km orta gerilim kablosu kullanılmıştır. Dağıtım sistemimizde toplam 197 adet Hücre, 140 adet kesici, iç ihtiyaç için kullandığımız değişik güçlerde 19 adet trafo vardır. Üye firmalarımız güç artışları ve yatırımları doğrultusunda dağıtım sistemimiz devamlı büyümektedir.


36 kV orta gerilim şebekemiz iki adet ring biçiminde gerçekleştirilmiştir. Bu iki ringden biri TEPEÖREN TM’den, diğeri GOSB TM’den beslenmektedir. İşletme anında ringler prensip olarak açık biçimde çalıştırılmaktadırlar. Ancak meydana gelen bir arızada ring’lerin iki başından da besleme yapmak mümkün olduğundan şebekemizden kaynaklanan elektrik kesintileri minimum seviyededir.

TOSB’un tam doluluğa ulaştığında 150 MVA güç çekeceği ön görülmektedir. 2020 yılı itibari ile OSB’mizin fiili güç talebi 85 MVA civarındadır. OSB’miz halen yöremizde en hızlı büyüyen ve buna bağlı olarak enerji tüketimi her yıl ortalama % 15 oranında artan bir özelliğe sahiptir. Bu gelişmeler de göz önüne alınarak 2006 yılında DM11 Dağıtım Merkezimiz kurulmuş ve 2007 yılı sonunda GOSB TM’den enerji alımına başlanmıştır. Yeni parsellerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla DM12 Nolu Dağıtım Merkezimizin Elektrik donanım işleri 2017 yılında yapılmış ve devreye alınmıştır.

Gelecek 5 yıllık dönemimizde OSB’mizin fiili güç talebinin 150 MVA seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Bu güç talebi ile birlikte Teiaş indirici merkezlerine ilave hatlar çekilmesi veya bölgemizde indirici merkez yapılması gündeme gelebilecektir.

Enerjinin parsellere ulaşımı her dağıtım merkezimizden üç adet polietilen boru ile sağlanmaktadır. Üyelerimiz, enerji alacakları dağıtım merkezinde kendilerine ayrılan hücreyi donatarak, kablolarını mevcut altyapıdan çekerek ve kendi parseline Orta Gerilim Tesisi kurarak tesislerine enerji alabilirler. Bölgemizde her parsel için dağıtım merkezlerimizde bir adet bağımsız çıkış bulunmaktadır.

36 kV Orta Gerilim sisteminde arabalı tip vakumlu kesicili hücreler kullanılmaktadır. Arabalı tip panolar işletme anında meydana gelen kesici arızasında kesicinin dakikalar ile ifade edilebilecek kısa zamanda yedeği ile değiştirilmesi olanağını vermektedir. Ayrıca kablo bağlantılarında meydana gelebilecek kablo başlığı arızalarında, diğer tüketicilerin enerjisini kesmeden onarım yapma imkanı da vardır.
Ring hatlarımızda koruma amacıyla 7SJ62 Siemens marka röleler kullanılmıştır. Bu rölelerin özellikleri arasında enerji ölçümü, aşırı akım, faz-faz kısa devre koruması, faz-toprak kısa devre koruması, aşırı gerilim koruması gibi birçok fonksiyon bulunmaktadır. Ayrıca bir bilgisayar yardımıyla röle ayarlarına girerek çabuk ve doğru biçimde istenilen ayarları yapmak mümkündür. Röleler, meydana gelmiş arızaları ışıklı ikazı ile bildirdiği gibi bunları bir liste halinde tarih sırasına göre sıralamaktadır. SCADA sistemimiz faaliyete geçtiği zaman bu röleler SCADA sistemi ile haberleşme yapmaya uygundur.

Ana Dağıtım Merkezimizin yanında tüm enerji sistemimizi izleyecek, kontrol edecek ve tüketilen enerjinin faturalanmasını yapacak SCADA ( Supervisory Control and Data Acquisition) merkezi binası inşa edilmiştir. Ancak yatırımlarımızdaki öncelikler nedeniyle bu izleme ve kontrol sistemi yatırımı henüz yapılmamıştır. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu sistemin kurularak şebeke işletmede büyük kolaylıklar getireceği ve oluşması muhtemel hataların önüne geçmede büyük yararlar sağlayacağı ön görülmektedir.

2016 yılında OSOS (otomatik sayaç okuma sistemi) kurularak, bölgemizdeki tüm sayaçların uzaktan izlenmesi sağlanmıştır. Firmalara da sayaçlarını uzaktan anlık izleyebilmeleri için şifreler verilmiştir.
Yol aydınlatma şebekemiz; 2002 yılında tamamlanmıştır. Aydınlatma sistemimizde yaklaşık 600 adet direk bulunmaktadır. Bu sistemimiz sayesinde gece tüm yollarımızda yeterli aydınlatma sağlanmaktadır. Şebekemizde oluşan hasarlar devamlı olarak giderilmektedir. Eski tip sodyum buharlı lambalar yerine ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlayacak Led armatür montajları devam etmektedir.

Sonuç olarak TOSB’un elektrik altyapısı, üyelerimizin ihtiyaçlarını en üstün düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanarak kurulmuş ve işletilmektedir.

Hedeflerimiz:

  • Bölgemiz için Daha ucuz, kaliteli ve sürekli enerjinin temin edilmesi,
  • İhtiyaçlar doğrultusunda yeni dağıtım merkezi, ve aydınlatma
    tesisatlarının yapılması,
  • Elektrik dağıtım şebekemizin işletme/bakım faaliyetlerinin düzgün ve düzenli bir şekilde sürdürülmesi,
  • Üyelerimizden gelen enerji taleplerinin vaktinde ve kesintisiz karşılanmasıdır.

Hizmetler