İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Komitesi

Bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimiz ile Bölge Müdürlüğümüz arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayabilmek ve Bölge Müdürlüğümüzün üyelerimize daha iyi hizmet verebilmesi maksadıyla belirli periyotlarda ve Üyelerimizin İnsan Kaynakları ve İdari Yetkilileri ile Bölge Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları ve İdari Yetkililerinin katıldığı İnsan Kaynakları Komite Toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda Bölgemizde nitelikli çalışan istihdamının yanı sıra İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sivil Savunma Tedbirleri ve Güvenlik ile ilgili İdari Konular da Üyelerimizle tartışılmakta ve uygulamaya yönelik kararlar alınarak üst yönetimlere uygulama yetkisi ve onayı için sunulmaktadır. İK Komitesinde alınan kararlarla Üyelerimizle etkinlikler planlanmakta ve yapılmaktadır.
İK