İtfaiye


TOSB İTFAİYE TEŞKİLATI12/04/2000 tarih ve 4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’’ 118.maddesi, 22/09/2009 tarih ve 27327 sayılı ‘’Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama yönetmeliği’’128. maddesi ve 09/06/1958 tarih ve 7126 sayılı “Sivil Savunma Kanununa’ ’istinaden 28.05.2009 tarihinde kurulmuştur.

Araç ve Ekipmanlar

18 metre merdivenli çok maksatlı müdahale aracı, yangına ilk müdahalelerde kullanıla bilinen ve üzerinde kurtarma ekipmanları bulunan arama kurtarma aracı bulunmaktadır.

İtfaiyemizde üyelerimize verilen hizmetler;

  • Bölgemizde kurulmuş olan işletme ve tesisler için önlem aldırmak, yangınlara ilk müdahaleyi yapmak, meydana gelen, gelebilecek yangınların genişleyip yayılmasına fırsat vermeden kontrol altına alarak söndürmek
  • Sorumluluk sahasında meydana gelebilecek Araç yangınları iş kazaları, (elektrik kontağı, endüstri makineleri) Araç/Trafik kazalarında kurtarma ve yangın söndürme hususlarını gerçekleştirmek.
  • İşletmelerin araç, gereç, ekipman ve donanımları konularında alınması gerekli olan güvenlik önlemleri konusunda bilgi sunmak.
  • Talep eden işletmeye ait tesis ve ünitelerin yangın risk analizi yapılarak sabit sistemlere ilaveten bulundurulacak seyyar yangın savunma cihazları ve alınacak önlemler konusunda bilgilendirmek, rapor hazırlamak.
  • Yapılacak tesise ait yangın ile ilgili projelerin incelenerek uygunluk görüşü bildirilmek .
  • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği. Yangın yeterlilik belgesi düzenlemek ve işletmelerle işbirliği yapmak.
  • Yasal olarak işletmelerin her yıl yapması gereken acil durum tahliye tatbikatlarıyla ilgili olarak talep eden işletmeler ile ortaklaşa tatbikat yapmak ve yaptırmak. İşletme çalışanlarına genel yangın savunma ilk müdahale ile ilgili bilgi vermek.
  • Deprem ve su baskını gibi doğal afetlerde can ve mal kaybını önlemek veya en aza indirmek için gereken tedbir ve tedbirler almak, aldırmak.
  • İşletmelerin personellerine ve yangın müdahale ekiplerine yangınla mücadele edebilmesi amacıyla uygulamalı yangın ve savunma eğitimi vermek.

TOSB İtfaiye Erişim Numaraları:

0262 679 10 30
0262 658 96 69

Hizmetler