Su


SU İŞLETİM SİSTEMİ

Ülkemizde de etkisi görülen küresel ısınma ve yeterli yağışı alınamaması nedeni ile özellikle yaz döneminde hissedilen kuraklık, TOSB üye yatırımlarının sürekli artması, yeni fabrikaların üretime geçmesiyle hızla artan su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla TOSB su işletim sisteminde sürekli yatırım yapılmaktadır.

İzmit Su Genel Müdürlüğü (ISU) ve bölgedeki diğer OSB ile ortak çalışmalar yürütmüştür. Bu projelerden biri TOSB ile ISU arasında 2008 yılında tamamlanmış ve ISU Şekerpınar isale hattından ayrı bir hat çekilerek OSB ‘mize su alımına başlanmıştır. Bu proje kapsamındaki tüm altyapı çalışmaları TOSB’un kendi kaynakları ile tamamlanmıştır.
Ayrıca bölgemize yaklaşık 20 km. uzaklıktaki Denizli Göletinden su temini ile ilgili olarak TOSB, ISU ve bölgemize yakın üç OSB ile ortak çalışmalar yapılmış olup Denizli Göletinden su temini ile ilgili olarak ISU ile TOSB arasında protokol imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında ISU ana kollektör hattı tamamlanmış, kollektör hattından OSB’mize ara bağlantı hattı TOSB tarafından tamamlanarak 2009 yılı Mart ayı itibariyle Denizli Göleti hattından su alımı bağlantıları tamamlanmıştır.


OSB’ mizde drenaj suyu toplama projesine ait su deposu, manevra odası inşaatı ile tüm mekanik ve elektromekanik işler 2000 yılında ihale edilmiş olup ve 2003 yılı başında ise işletmeye alınmıştır. Tüm alt yapı şebekesinde; Kullanım suyu hattında 16.067 metre, sulama suyu hattında 13.371 metre ve terfi hatlarında ise 2.400 metre olmak üzere toplam 31.838 metre HDPE tip boru kullanılmıştır
Scada sistemi sayesinde şebekenin uzaktan izlenmesi, program üzerinden manuel-otomatik kontrolü ve arızaların anlık olarak tespit edilebilmesi sağlanmıştır. MCC ve PLC kontrol panolarının imalatı gerçekleştirilmiş, terfi merkezi ile depolar arasında haberleşme kurulmuştur. Otomatik kontrol işlemi terfi istasyonunda bulunan panel ve PC üzerinde çalışan PLC tarafından yapılmaktadır. Sistemdeki Ph, iletkenlik ve klor düzeyleri her an ölçülmekte, sınırların dışına çıktığında alarm vermekte, bu sayede su kalitesi sürekli izlenmektedir.
Sözleşme İçin Gerekli Evraklar

- Kullanma Suyu Sözleşme Talep Dilekçesi


Hizmetler